CALLI KÖYÜ RAKIM 1370 M   SiVRi TEPE RAKIM 1543 M   GEDÜK RAKIM::1403 M   SAHSAH RAKIM::1623 M   GABAK TEPE::1577 M iSDEK  VE ÖNERiLERiNiZi  BEKLiYORUZ::::::YUNUS BOYRAZ   MUSTFA CELiK